Konferans

Ana Sayfa >Değerlendirme ve Yayın Süreci

Değerlendirme ve Yayın Süreci

ESCICONF 2023 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Araştırmacılar sadece özet veya tam metin bildiri veya dergi yayını makale ile katılabilirler.
Çalışmalar sözlü olarak online (çevrimiçi) sunulacaktır.
Tüm özetler ve tam metin bildiriler kör hakemlik (blind-review) sürecinde değerlendirilecektir..
Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.
Araştırmacılar bildiri gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25, referanslar ile en fazla %30 olmalıdır ve makale kabul oranı %70'i geçmemektedir.
İngilizce Makaleler Uluslararası Alan indeksindeki EJRND (https://journals.orclever.com/ejrnddergisinde 13 Ekim 2023'de yayınlanacaktır.
Kabul edilen özetler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri bildiri kitabında yayınlanacaktır.
Tüm "Tam" metin Türkçe ve İngilizce bildiriler Orclever Proceedings of Research and Development (Online ISSN: 2980-020X) proceeding'te yayınlanacaktır. Her bir bildiriye DOI numarası verilecektir. ( https://journals.orclever.com/oprd )

             

Bildiriler OPRD'de basılacaktır.   Makaleler EJRND'de basılacaktır.