Bildiri Formatı

Anasayfa > Bildiri Formatı

Bildiri Formatı

Bütün çalışmalar; Microsoft Conference Management sisteminden gönderilmelidir. Çalışmalar sözlü olarak online sunulacaktır. Çalışmanızın Dergi Yayını olarak yayınlanmasını istiyorsanız sadece makale formatında hazırlayınız ve konferans bildiri gönder kısmından çalışmanızı yükleyiniz. Çalışmanızın Bildiri Kitabı Yayını olarak yayınlanmasını istiyorsanız sadece bildiri formatında hazırlayınız ve konferans bildiri gönder kısmından çalışmanızı yükleyiniz.
Not: Dergi Yayınlarının özeti bildiri kitabında yer alacaktır. Ayrıca özeti yüklemenize gerek yoktur.

Uluslararası indeksli İngilizce Dergi Araştırma Makalesi Formatı (İngilizce)-Journal Research Paper https://journals.orclever.com/ejrnd

Uluslararası indeksli İngilizce Dergi Derleme Makalesi Formatı (İngilizce) Journal Review Paper Format https://journals.orclever.com/ejrnd

Tam Metin Bildiri Taslağı (Türkçe) Proceeding

Full Text Paper Template (English) in Proceeding

Özet Bildiri Taslağı (Türkçe)

English_Abstract_Paper_Template